Johannes Bosboomstraat 15: Ds. Sjouke Rijper

Johannes Bosboomstraat 15
Hier woonde
Ds. SJOUKE RIJPER
gefusilleerd op de Leusderheide
op 28-11-1944
60 jaar oud

Ds. Sjouke Rijper werd geboren op 12 september 1884 in Amsterdam. Hij was gehuwd met Anna Margaretha Catharina Ros. Hij had zich na een onderwijs- en predikantencarrière in Argentinië en Nederland als emeritus-predikant gevestigd in Amersfoort. Zijn zoon Frans kwam daar als volontair bij het kadaster te werken. Hierdoor kwam hij in aanraking met de illegaliteit. Zijn broer Klaas en een onderduiker, Hendrik van Dijk, volgden. Zij verborgen wapens in huis, iets wat hun moeder wist, maar de vader niet. Hij bemoeide zich niet met bijzonderheden, maar hij beschouwde dergelijke activiteiten als een voor de hand liggende plicht. Hij werd gearresteerd op 16 november 1944 en nadat kampbeul Kotälla het bevel had gegeven om zijn twee zonen en inwonende Henk van Dijk dood te schieten besluit hij ook de dominee niet te sparen. Wegens hulp aan onderduikers het vinden van wapens in zijn woning werd hij op 28 november 1944 op de Leusderheide bij Kamp Amersfoort gefusilleerd. Op 29 november werden zijn vrouw Anna en de kinderen Jo, Mien, Trijnie en Johan ingelicht. Anna en haar dochters werden op 23 januari 1945 vrijgelaten, zoon Johan op 17 april 1945, terwijl Jo voor de tweede keer werd gearresteerd op 15 februari 1945, waar hij tot 29 april 1945 verbleef in cel 160 van de vrouwenafdeling van de gevangenis in Utrecht.

.