Schimmelpenninckstraat 50: Adrianus Johannes Buijens

Schimmelpenninckstraat 50
Hier woonde
ADRIANUS JOHANNES BUIJENS
vermoord op de Waalsdorpervlakte
op 13-6-1942
24 jaar oud

A.J. BuijensAdrianus was aangesloten bij verzetsgroep De Ordedienst. Hij had een pistool gestolen van de Duitsers, werd betrapt, er ontstond een schietpartij maar hij ontkwam aan zijn achtervolgers. Toch werd hij korte tijd later gearresteerd op aanwijzing van een verrader. 3,5 maand na zijn arrestatie is hij gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.

Adrianus Buijens werd geboren op 1 oktober 1917 in Bergen op Zoom. Hij was een zoon van Cornelis Buijens en Cornelia van Eekelen die waarschijnlijk drie zonen hadden. Zijn broer Johannes zou drie maanden na zijn geboorte zijn overleden. Over zijn andere broer Adrianis zijn geen gegevens gevonden. Adrianus was timmerman en ongehuwd.

Verzet: De Ordedienst
Buijens was actief in De Ordedienst (OD). Aanvankelijk was het doel van de OD om letterlijk een ordedienst op te richten die de openbare orde moest bewaren na het spoedig verwachte vertrek van de Duitsers. Toen dit niet reëel bleek, gingen de leden steeds meer actief verzet plegen, onder andere door middel van sabotage van Duitse netwerken (bijvoorbeeld treinverbindingen en telefoonkabels). De belangrijkste taak was echter het verzamelen van inlichtingen over de vijand, om die naar de regering in ballingschap in Engeland te kunnen sturen. Ook werd gewapend verzet gepleegd. De OD bestond veelal uit militairen. 
Omdat Amersfoort een garnizoensstad was, is de OD daar al in een vroeg stadium ontstaan; de Amersfoortse OD werd opgericht in augustus 1940 tijdens een geheime bijeenkomst in het Christelijk Militair Tehuis aan de Langebeekstraat. Ongeveer 20 mannen sloten zich er bij aan. De lokale OD hield zich bezig met spionage, onder andere het in kaart brengen van het vliegveld Soesterberg, en het verzamelen van wapens en munitie. Ze vergaderden in de commando-post van de Luchtbescherming onder de Onze Lieve Vrouwetoren. De groep was echter geen lang leven beschoren door het werk van verraders die infiltreerden in de verzetsgroep, in opdracht van de SicherheitsDienst.

Arrestatie en executie
Bloemhof schrijft in zijn boek over Amersfoort ten tijde van de oorlog het volgende over Buijens: “Een van de OD-leden, de timerman A.J. Buijens, was al meermalen door het hek om de kazerne gekropen om naar wapens te zoeken. Op een avond vond hij een geladen Lugerpistool. Hij zocht verder maar werd betrapt. Op zijn vlucht werd hij achtervolgd door een patrouille en bij het Belgisch Monument werd er op hem geschoten. Buijens schoot terug met zijn Luger en wist te ontkomen. Hij verstopte zijn Luger achter het Rijks Opvoedings Gesticht en ging naar huis waar hij kort daarna werd gearresteerd.” 
Buijens werd op 25 februari 1942 gearresteerd “wegens het bezit van vuurwapens en het plegen van geweld tegen een Duitse politie-agent”. Hij zat tot 13 juni 1942 in de gevangenis in Scheveningen (het ‘Oranjehotel’). 
Op 13 juni is hij samen met twee anderen, Willem Hienekamp en Jacob Tobias Poppers, gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte in Wassenaar. 
Adrianus Buijens ligt begraven op het Nederlands Ereveld Loenen in Apeldoorn (Vak E nummer 1009). Hij wordt vermeld op het monument voor verzetsstrijders, Rustenburg, in Amersfoort.

.