Donaties

Naast het werven van financiële middelen door de stichting zijn ook bijdragen van particulieren, instellingen, verenigingen of anderen van harte welkom. De stichting is een zogenoemde ANBI-stichting, waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.

Een Herdenkingssteen kost  € 95,-. Uiteraard zijn andere bedragen ook welkom.

Bankrekening IBAN is:  NL 56 RABO 0134 7789 95 ten name van Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort.

Wilt u via Klaas.kwakman@planet.nl doorgeven welke donatie u heeft gedaan en eventueel voor welke steen of persoon?

Verantwoording

Conform de verplichting aan de culturele status publiceren wij hierbij de jaarcijfers over 2016:

bekijk het exploitatieoverzicht of download de jaarrekening.  Zie ook het exploitatieoverzicht over 2013, het exploitatieoverzicht over 2014 en het exploitatieoverzicht over 2015.

.