Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de grootste zorgvuldigheid is betracht bij de totstandkoming van de informatie op deze website, aanvaardt Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site of op een van de sites waarnaar verwezen wordt. Mocht u in deze site onjuistheden of onvolledigheid aantreffen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Copyright

De informatie op deze site is opgesteld door Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort. Deze informatie mag vrijelijk worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Voor andere doeleinden wordt u verzocht contact op te nemen met Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort.