Doneren

De Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort is de Balm Family Foundation zeer erkentelijk voor de financiering van de meeste herdenkingsstenen.

Voor nabestaanden en belangstellenden blijft het mogelijk om persoonlijk bij te dragen aan een specifieke naam. Donaties worden besteed aan noodzakelijke activiteiten van de stichting, zoals onderhoud van herdenkingsstenen, educatie, website en andere middelen die ervoor zorgen dat we hun namen niet vergeten. Bestuursleden en vrijwilligers doen hun werk volledig vrijwillig en ontvangen daarvoor géén enkele vergoeding.

Bijdragen van particulieren, organisaties, verenigingen en anderen zijn van harte welkom. De stichting is een zogenoemde ANBI-stichting, waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.

Een herdenkingssteen kost € 95,-. Andere bedragen zijn welkom. U kunt uw donatie via iDeal betalen via het formulier op deze pagina. Wilt u in de ‘ruimte voor opmerkingen’ aangeven voor welke naam of herdenkingssteen u doneert? Vermeld de naam van uw organisatie als u namens een bedrijf, instelling of vereniging doneert.

Het is ook mogelijk uw donatie over te maken via een overschrijving naar:

  • rekeningnummer: NL 56 RABO 0134 7789 95
  • ten name van: Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort
  • omschrijving: ‘naam slachtoffer’ of ‘andere bestemming’

Verantwoording

Wij hechten groot belang aan een correcte besteding van de giften die wij ontvangen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina Financiën.

Doneren

Nieuws