Educatie

Elk jaar herdenken leerlingen en studenten de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Amersfoort. Groepen 7 & 8 van het basisonderwijs, alle klassen van het voortgezet onderwijs, Pabo’s en studenten van diverse studierichtingen zijn aanwezig bij steenleggingen in Amersfoort. Daar zijn we blij mee. Herdenkingsstenen Amersfoort wil de namen blijvend herinneren.

WOII verbinden aan actualiteit

De Tweede Wereldoorlog is altijd belangrijk geweest in het geschiedenisonderwijs. Uit onderzoek (Bureau Veldkamp, Koenen & Jorritsma, 2014, in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei), komt naar voren dat veel leraren het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog proberen te verbinden met de actualiteit.

Leerlingen van de Guido de Brès waren aanwezig bij de negende steenlegging op 23-11-2016.

Lesstof met persoonlijke verhalen

Ook blijkt dat naast de verplichte lesstof vrijwel alle leraren (85%) extra aandacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog. Dat doen ze met behulp van boeken, films en documentaires en door een bezoek te brengen aan herinneringscentra, monumenten of musea. Daarnaast weet men ondertussen dat persoonlijke (oorlogs)verhalen vrijwel altijd impact hebben.

Wilt u met leerlingen of studenten een steenlegging bijwonen, wilt u een gastles organiseren of heeft u lesmateriaal nodig? Neem contact op via het contactformulier.

Nieuws