Onderzoek doen naar oorlogsslachtoffers vereist dat zorgvuldigheid de hoogste prioriteit krijgt. Vaak krijgt de stichting Herdenkingsstenen Amersfoort de vraag: “Hoe weten jullie dat?” 

Gedenksteen aan gevel op Barchman Wuytierslaan onthuld op 4 mei 1946

Onze onderzoekers maken zo veel mogelijk gebruik van primaire en directe bronnen en werken waar mogelijk samen met nabestaanden. Soms kun je niet alles weten. Zo verschenen op woensdag 1 mei 2019 in diverse media berichten dat een gedenksteen in Amersfoort een of meerdere namen bevat van mensen die niet op deze steen hadden mogen staan. Het gaat hier om een wit natuurstenen gedenkplaat met omlijsting aan de gevel van een huis aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort. Deze plaquette is al bij de eerste Dodenherdenking, op 4 mei 1946, onthuld.

Nieuwe feiten

Op de plaats waar de gedenksteen aan de gevel is bevestigd zijn twintig mensen door de bezetter gefusilleerd. Het betreft niet één van de 411 herdenkingsstenen die onder auspiciën van de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort zijn geplaatst. Het ontdekken van deze fout is niet verwijtbaar aan de onderzoekers van destijds. Jaarlijks worden een of twee van dit soort fouten ontdekt bij verschillende vormen van gedenkstenen en herinneringsmonumenten door nieuwe feiten.

Onderzoek stopt nooit

Voor onze stichting betekent het eens te meer dat zorgvuldigheid bij onderzoek uiterst belangrijk is. Onze Stichting hoopt van dit soort fouten verschoond te blijven en te leren. We nodigen bezoekers van onze website dan ook van harte uit om met ons mee te lezen in onze verhalen. Heeft u vragen of aanvullende informatie? Gebruik het contactformulier.

No Comment

Comments are closed.