De Balm Foundation uit Canada is de stichting Herdenkingsstenen Amersfoort in de afgelopen jaren financieel zeer welgezind geweest. Zonder de financiële steun van de Balm Foundation en de persoonlijke betrokkenheid van Fred en Phyllis Balm was het de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort niet gelukt om alle stenen te leggen. Uit erkentelijkheid hebben wij enkele boeken “Wij zullen hun namen niet vergeten” aan de Balm Foundation ter beschikking gesteld. In Nederland staan wij dit jaar stil bij het vieren van 75 jaar vrijheid. Maar ook in Canada wordt natuurlijk bij “onze” bevrijding stil gestaan. Wij mogen heel blij zijn dat de geallieerden, waaronder vele Canadezen, ons hebben bevrijd. Fred Balm heeft een van onze boeken geschonken aan het Military Museum in Calgary. Dank aan Fred Balm voor het sturen van deze foto.

Military Museum in Calgary

No Comment

Comments are closed.