‘In haar schoenen’ is een locatievoorstelling over de geheimen van een naoorlogse
Joodse familie. De voorstelling is onderdeel van de route langs de
herdenkingsstenen. Ergens tussen het archief en de mondeling overgedragen
familieverhalen probeert theatermaker Judith Kruithof haar familiegeschiedenis te
reconstrueren. De poging roept alleen meer vragen op dan antwoorden…

In de eerste reeks voorstellingen in 2023, die het gezelschap speelde als tg.hethuis met
steun van onder andere Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort, ontdekten veel
stadgenoten dat er verhalen bestonden die ze niet kenden. Dat er plekken waren zoals de
synagoge, die ze nooit eerder hadden gezien. Verborgen plekken, verborgen verhalen.
Judith vertelt terugkijkend: “Het was heel mooi om dit verhaal te kunnen vertellen met een
publiek dat meeliep, meemaakte en hun eigen weg koos tijdens de voorstelling.”

Judith’s Joodse oma wilde na de oorlog de Drieringensteeg nooit meer in
(Foto: Judith Kruithof)

Opnieuw bang

[afbeelding zie boven] Tijdens de tweede reeks voorstellingen was de aanslag van 7 oktober
in Israël net gepleegd. Judith Kruithof hoorde van mensen uit de Joodse gemeenschap
verdrietige verhalen. “Ook in Amersfoort leek er een kleine dreiging te zijn voor aanslagen.
Toch besloot ik door te spelen. Politie moest de voorstelling begeleiden. En het bleek dat er
onder het publiek mensen bang waren. De werkelijkheid en het verhaal van de voorstelling
leek samen te vallen; moest ik net als mijn oma opnieuw bang zijn?”

‘Het leek oma veiliger om zich zich niet meer als Joods voor te doen en alles van
het Jodendom te mijden’

Zijn kant van het verhaal

Daarnaast was er iets heel bijzonders en ontroerends gaande. De kleinzoon van de NSB’er,
die in de oorlog de huizen kocht van Judiths familie, nam contact op met Judith. Deze
nazaat heet net als zijn grootvader Louis Felten. Er bleken overeenkomsten te zijn tussen
zijn verhaal en dat van de theatermaakster. Beide grootouders hadden het verhaal
verzwegen en beide kleinkinderen, Judith en Louis, wilden het verhaal graag ontrafelen.
Judith blikt terug: “Louis Felten kwam naar de voorstelling met zijn broers en kinderen. Het
was erg ontroerend zijn kant van het verhaal te horen. En ongelofelijk knap dat hij dit durfde
te delen.”

Wat doe jij als…

[afbeelding zie onder] Theatergroep tg.hethuis is van plan een volgende voorstelling te
maken in 2024, waarin niet alleen de kant van het slachtoffer en de dader belicht wordt,
maar vooral die van de toeschouwer. Wat doe jij als in jouw stad je buren worden
opgehaald? En wat doen we nu als we zien dat er stadgenoten worden bedreigd en zich niet
meer thuis voelen?

Locatievoorstelling ‘In haar schoenen’ over een verborgen Joods verleden.
(Illustratie: Mai Flesseman)

No Comment

Comments are closed.