Gemeente Amersfoort onderzoekt haar rol bij ontrechting van Joods onroerend goed (in brede zin) en van ontrechting van Joodse inwoners van Amersfoort in de periode tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog. Een extern onafhankelijk onderzoeker voert het onderzoek uit.

U bent als bezoeker van deze website op enigerlei wijze betrokken bij de realisatie van de Herdenkingsstenen in Amersfoort. Een bijzondere en indringende wijze om de namen van meer dan 300 Amersfoortse Joodse slachtoffers terug te brengen in het straatbeeld.

Informeren

Vanuit deze betrokkenheid willen we u graag op de hoogte brengen van een onderzoek in de gemeente Amersfoort dat nu gaande is, een onderzoek naar de ontrechting en rechtsherstel Joods onroerend goed en Joodse inwoners Amersfoort. De gemeente Amersfoort heeft een extern, onafhankelijk onderzoeker opdracht gegeven de rol te onderzoeken van de gemeente in de periode tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Melding doen

In 2022 is een informatieve pagina verschenen op de website van de gemeente Amersfoort: www.amersfoort.nl/rechtsherstel. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over het onderzoek en ook de wijze waarop u een melding kunt doen indien u vragen heeft over gemeentelijk handelen.

Oproep aan nabestaanden

Wij hopen met dit bericht nabestaanden te bereiken die mogelijkerwijs het nieuwsbericht en berichtgeving in de Amersfoortse kranten niet hebben gelezen. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan-Willem van Lieshout, oud-voorzitter Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort en lid van de adviescommissie naar Joods eer- en rechtsherstel, bereikbaar op 06-21216566 of vanlieshout@xs4all.nl 

No Comment

Comments are closed.