Financiën

Giften van particulieren, organisaties, verenigingen en anderen zijn van harte welkom. U kunt een donatie doen voor een specifiek slachtoffer of een algemene donatie. De algemene donatie besteden we aan onderzoek, publieke bijeenkomsten  en publicaties. U kunt hier uw bijdrage doneren.

 

Belastingvoordeel voor donateurs

De Stichting Herdenkingstenen Amersfoort heeft een culturele ANBI-status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Het fiscaal nummer (RSIN) is 8518.50.558 en KvK 55762603.

 

Beloning en vergoeding

Bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten.

 

Jaarcijfers en jaarverslag

Conform de verplichting aan de culturele ANBI-status zijn de jaarcijfers over voorgaande jaren hieronder gepubliceerd:

Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016 en exploitatieoverzicht 2016
het exploitatieoverzicht over 2015
het exploitatieoverzicht over 2014

het exploitatieoverzicht over 2013

Nieuws