Staat van baten en lasten Resultaat Resultaat
Boekjaar 2012 Boekjaar 2013
Baten
Giften Algemeen Particulieren 1155,00 275,00
Giften Specifiek Particulieren 0,00 870,00
Giften Algemeen Bedrijven/Instellingen 256,09 0,00
Giften Specifiek Bedrijven/Instellingen 0,00 240,00
 
Totaal baten 1411,09 1385,00
 
 
Lasten
Plaatsingskosten steentjes 0,00 0,00
Onderhoud kosten steentjes 0,00 0,00
Kosten website en internet 0,00 325,00
Drukwerk en kopieerkosten 53,48 1594,46
Portikosten 0,00 0,00
Kosten promotie en representatie 0,00 213,73
Bestuurskosten 0,00 0,00
Kamer van Koophandel 24,08 0,00
Administratiekosten 173,70 144,85
Bank- en rentekosten 36,58 97,83
Algemene kosten 0,00 0,00
 
Totaal lasten 287,84 2375,87
 
Baten 1411,09 1385,00
Lasten 287,84 2375,87
 
Exploitatie resultaat 1123,25 -990,87