Staat van baten en lasten Resultaat Resultaat
Boekjaar 2013 Boekjaar 2014
Baten
Giften Algemeen Particulieren 275,00 745,00
Giften Specifiek Particulieren 870,00 990,00
Giften Algemeen Bedrijven/Instellingen 0,00 0,00
Giften Specifiek Bedrijven/Instellingen 240,00 0,00
 
Totaal baten 1385,00 1735,00
 
 
Lasten
Plaatsingskosten steentjes 0,00 0,00
Onderhoud kosten steentjes 0,00 0,00
Kosten website en internet 325,00 52,50
Drukwerk en kopieerkosten 1594,46 217,82
Portikosten 0,00 0,00
Kosten promotie en representatie 213,73 29,10
Bestuurskosten 0,00 0,00
Kamer van Koophandel 0,00 0,00
Administratiekosten 144,85 233,70
Bank- en rentekosten 97,83 107,05
Algemene kosten 0,00 220,20
Advieskosten 0,00 1052,70
 
Totaal lasten 2375,87 1913,07
 
Baten 1385,00 1735,00
Lasten 2375,87 1913,07
 
Exploitatie resultaat -990,87 -178,07