Download de jaarrekening

Staat van baten en lasten Resultaat Resultaat
Boekjaar 2015 Boekjaar 2014
Baten
Giften Algemeen Particulieren 1355,00 745,00
Giften Specifiek Particulieren 4360,00 990,00
Giften Algemeen Bedrijven/Instellingen 2840,77 0,00
Giften Specifiek Bedrijven/Instellingen 7920,00 0,00
Subsidie 2000,00 0,00
 
Totaal baten 18475,77 1735,00
 
 
Lasten
Kosten herdenkingsstenen 4950,00 0,00
Kosten steenlegging 414,63 0,00
Onderhoud herdenkingsstenen 0,00 0,00
Kosten website / internet 75,00 52,50
Drukwerk en kopieerkosten 1438,41 217,82
Enveloppen en portokosten 36,00 0,00
Kosten promotie en representatie 138,40 29,10
Bestuurskosten 100,00 0,00
Advieskosten/notariskosten 252,46 1052,70
Administratiekosten 90,40 233,70
Algemene kosten 25,00 220,20
Rente en bankkosten 128,36 107,05
 
Totaal lasten 7648,66 1913,07
 
Baten 18475,77 1735,00
Lasten 7648,66 1913,07
 
Exploitatie resultaat 10827,11 -178,07