Jaarrekening 2016

Staat van baten en lasten Resultaat Resultaat
Boekjaar 2016 Boekjaar 2015
Baten
Giften algemeen Particulieren 27905,00 1355,00
Giften Specifiek Particulieren 1924,80 4360,00
Giften Algemeen Bedrijven/Instellingen 380,00 2840,77
Giften Specifiek Bedrijven/Instellingen 0,00 7920,00
Subsidie 0,00 2000,00
Totaal baten 30209,80 18475,77
 
 
Lasten
Kosten herdenkingsstenen 10226,55 4950,00
Kosten steenlegging 891,23 414,63
Onderhoud herdenkingsstenen 0,00 0,00
Kosten website / internet 350,00 75,00
Drukwerk en kopieerkosten 229,15 1438,41
Enveloppen en portokosten 30,00 36,00
Kosten promotie en representatie 186,63 138,40
Bestuurskosten 0,00 100,00
Advieskosten/notariskosten 0,00 252,46
Administratiekosten 124,70 90,40
Algemene kosten 175,01 25,00
Rente en bankkosten 149,56 128,36
 
Totaal lasten 12362,83 7648,66
 
 
Resultaat 17846,97 10827,11