Violenstraat 69
hier woonde
ALBERTUS DE VRIES
vermoord in Hamburg
op 14-12-1944

Albertus de Vries wordt op 6 februari 1921 geboren in Amsterdam. Vader Johan Bartholomeus en moeder Nantina Sara wonen er met de kleine Albertus aan de Quellijnstraat 153 huis. Op 28-4-1925 worden ze ingeschreven in Amersfoort, op de Krommestraat 66a. Johan Bartholomeus is kruidenier. Na zo’n acht jaar in de Krommestraat te hebben gewoond, verhuist het gezin in 1933 naar de Violenstraat 69, waar zij kruideniers- en grutterswarenwinkel De Schakel openen. Vader Johan is enkele jaren secretaris van de “Amersfoortsche Kruideniersvereeniging”.

Technisch tekenaar

Zoon Albertus treedt niet in zijn voetsporen, maar wordt technisch tekenaar. Op 6 december 1943 wordt hij gearresteerd, omdat hij tekeningen van Duitse doelen (benzine- en olieopslag) gemaakt zou hebben. Hij wordt overgebracht naar het Huis van Bewaring in Amsterdam. Op 25 februari 1944 wordt hij binnengebracht in Kamp Amersfoort en ingeschreven onder nummer 7175. Vanuit Amersfoort wordt hij 11 oktober 1944 op transport gesteld naar Neuengamme, waar hij het nummer 57218 krijgt. Hij wordt te werk gesteld in satellietkamp Blohm und Voss. De gevangenen werken in een scheepswerf in de haven van Hamburg. Zij worden erg slecht behandeld en het sterftecijfer in dit kamp is hoog. Twee maanden na aankomst, op 14 december 1944, overlijdt Albertus als gevolg van ziekte en uitputting. Als officiële doodsoorzaak wordt enteritis genoteerd. Hij is 23 jaar.

Albertus’ ouders

Albertus’ ouders plaatsen op 7-2-1945 een overlijdensadvertentie in de Amersfoortsche Courant. Na hun inspanningen om zijn stoffelijk overschot te repatriëren wordt Albertus in 1951 herbegraven op Nationaal Ereveld Loenen. Zijn vader blijft de kruidenierszaak aan de Violenstraat voortzetten. In 1965 opent op dit adres Dameskapsalon Sylvester. Dat jaar vertrekken Albertus’ ouders uit Amersfoort. Zijn moeder overlijdt in 1974, zijn vader overlijdt in 1981 in het verzorgingshuis voor gereformeerde ouderen D’Amandelboom in Bilthoven.

Albertus’ naam staat vermeld op het monument Rustenburg in Amersfoort.