Celsiusstraat 35
hier woonde
CéLINE KANTEMAN-SEIJFFERS
vermoord in Auschwitz
op 1942-10-19

Hier woonde Céline Kanteman-Seijffers, geboren op 21 april 1919 in Sleen als Céline Seijffers. Sleen is een authentiek brinkdorp vlakbij Emmen gelegen, waar tot 1919 een kleine joodse gemeente bestaat. In 1919 wordt de joodse gemeente in Sleen opgeheven en bij de joodse gemeente van Emmen gevoegd. 

Céline is de dochter van Maurits Seijffers, geboren in Den Bosch op 6 februari 1882 en Hendelina Seijffers-Broekema, geboren in Muntendam op 21 februari 1880. Het gezin waarin Céline opgroeit bestaat uit vader, moeder en vijf kinderen: Max Seijffers (geboren op 25 april 1910), Selma Seijffers (geboren op 22 oktober 1911), Henriëtten Seijffers (geboren op 28 maart 1914), Céline en Betsy Seijffers (geboren op 26 november 1921). Er wordt nog een zesde kind geboren na Henriëtten en voor Céline, maar dat meisje leeft maar enkele dagen. 

Levensmiddelen onder rabbinaal toezicht

Vader Maurits is bakker van beroep. In 1908 vestigt hij zich in Stadskanaal. Aangekomen kan worden dat hij hier enige jaren als bakker werkzaam is. Rond de jaren ’20 verkoopt vader Seijffers levensmiddelen onder de naam ‘Volksbelang’ in de gemeente Nieuw-Amsterdam. In 1922 maakt de Emmer Courant melding van de heer Seijffers, gemeenteraadslid in Sleen. Eind jaren ’20 woont en werkt het gezin Seijffers vermoedelijk in Veenoord. In december 1927 plaatst de Emmer Courant een advertentie voor een publieke veiling van een winkelhuis, ‘bewoond door den Heer Sneijders, eigendom behoorende aan de Heeren Broekema’. Broekema is de meisjesnaam van de moeder van Céline. De Emmer Courant van september 1929 kondigt een boeldag aan ‘ten huize en ten verzoeke van den Heer M. Seijffers te Veenoord’. Aangenomen kan worden dat dit het moment is dat het gezin Seijffers verhuist richting Enschede.

Al jong zelfstandig

Céline verhuist in haar jonge leven diverse keren. Begin jaren ’30 woont zij op Paul Krugerstraat 29 in Enschede. Haar zus Selma en haar broer Max staan ook op dit adres op enig moment ingeschreven. Vermoedelijk is dit het adres waar de familie Seijffers nog als gezin woont. Céline verlaat op jonge leeftijd het ouderlijk huis. Wanneer zij ongeveer 15 jaar oud is, woont zij in bij haar zus Selma en zwager Benjamin Meljado in Amsterdam op Gentiaanstraat 32. Benjamin is de zoon van Mariane Broekema, zus van moeder Hendelina Broekema en daarmee is Benjamin niet alleen Céline’s zwager, maar ook haar neef. Op haar gezinskaart staat vermeld dat Céline leerling-knipster is.

Het werk achterna

In 1935, als Céline 16 jaar oud is, verhuist zij naar de Burgemeester Engelbertstraat in Zandvoort. Het is niet bekend wat zij daar doet of bij wie zij woont. In 1937 keert Céline terug naar Enschede naar de Lipperkerkstraat 51, het adres waar tot de dag van vandaag een bakkerij gevestigd is. Waarom Céline al zo jong haar ouderlijk huis verlaat, is niet geheel duidelijk. Maar aangenomen kan worden dat zij moet werken voor de kost. Bronnen vermelden dat vader Maurits een ongeval heeft begin jaren ‘30, waarbij hij een deel van zijn vinger verliest. Hiervoor ontvangt hij een ongeschiktheidsuitkering.

Echtpaar Céline en Samuel Kanteman-Seijffers

In 1940 woont Céline in Amersfoort op Celsiusstraat 35. Zij staat vermeld als inwonend dienstbode bij de familie Peper. In april 1941 verlooft Céline zich met Samuel Kanteman, geboren op 31 december 1911 in Enschede. Samuel is handelaar in rubber en leer en woont op Gronausestraat 53 in Enschede. Na twee weken ondertrouw treden Céline en Samuel in het huwelijk op 13 augustus 1942 in Enschede. In de advertentie wordt het adres van Céline’s ouders vermeld, te weten Snuifstraat 22 in Enschede. Na het huwelijk woont het echtpaar niet samen. Op de inventarislijst van Möbelaktion van augustus en september 1942 staat Céline voor het laatst woonachtig op Celsiusstraat 35 in Amersfoort.

Pasgetrouwd naar Auschwitz

In oktober 1942 wordt Céline via Kamp Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz. Op 19 oktober 1942 wordt Céline Kanteman – Seijffers in Auschwitz vermoord. Zij is dan 23 jaar. Samuel Kanteman wordt op 31 maart 1944 in Extern Kommando Bobrek, een werkkamp van Auschwitz, vermoord. Hij is dan 32 jaar.

Het gezin Seijffers

De ouders van Céline worden op 14 januari 1943 in Auschwitz vermoord. Haar moeder Hendelina is dan 62 jaar. Haar vader Maurits is 60 jaar. Zus Selma Meljado–Seijffers wordt op 29 juli 1942 in Auschwitz vermoord. Zij is 30 jaar. Jongste zus Betsy Marianne Seijffers wordt op 31 januari 1943 in Auschwitz vermoord. Zij is dan 21 jaar. Max Seijffers en Henriëtten Borger–Seijffers overleven beiden de oorlog.