Snoeckgensheuvel 13
hier woonde
DEBORA HERSCHEL
vermoord in Sobibor
op 1943-05-21

Debora (Dé) Herschel wordt in Amersfoort geboren op 11 augustus 1921. Na de lagere school gaat ze naar de MULO. In 1939 haalt ze haar diploma. Voor het R.K. Mulo-examen diploma A slaagden te Utrecht onze stadgenooten G.W. Broerze, Geertrui Burger, Hendrika A. M, v. d. Heiden, Débora Herschel”, vermeldt het Amersfoortsch Dagblad/De Eemlander op 1 juli. Een jaar later doet ze samen met klasgenoot Salomon de Liever eindexamen Handelsschool, en ook dat rondt ze met succes af. Ze is klaar om aan de slag te gaan. Maar dan breekt de oorlog uit en door de anti-Joodse maatregelen die de bezetter al snel invoert, komt ze vermoedelijk niet aan het werk.

Bron: NIW 5 juni 1940

“Gelukkig gaan we de zomer tegemoet”

Voor Dé en haar familie slaat het noodlot toe als ze in maart 1943 worden opgepakt op hun onderduikadres in Ulvenhout en via Kamp Vught op 31 maart 1943 naar Westerbork worden gestuurd. Haar vader Leonard, haar moeder Marianne, en haar zus Annie staan al op 6 april 1943 op de transportlijsten voor Sobibor. Dé blijft met haar oudste zus Bets en haar man Samuel Cohen en hun 1-jarig zoontje Bobbie achter in Westerbork. Vanuit Westerbork sturen ze nog een briefkaart waarop zij schrijven dat “Pa, Moe en Annie al ‘door’ zijn”….Flink en in God’s vertrouwen dat wij ons allen daar zullen weerzien….Gelukkig gaan we de zomer tegemoet”.

Vermoord in Sobibor

Dé wordt op 18 mei 1943, samen met Bets, Samuel en de kleine Bobby naar Sobibor gedeporteerd. Op 21 mei 1943 zijn ze bij aankomst direct vergast. Debora Herschel is 21 jaar geworden. Haar Hebreeuwse boeken en schriften uit 1942 zijn bewaard in het Joods Historisch Museum in Amsterdam.

Veel dank aan de familie voor de foto en de bijdragen aan deze familiegeschiedenis