Havik 15
hier woonde
EVA DE GROOT
vermoord in Auschwitz
op 1943-09-24

Eva de Groot wordt op 20 september 1933 geboren. De overlijdensakte vermeldt Amsterdam als haar geboorteplaats. Haar moeder is Elisabeth Nooitrust, geboren in Amsterdam. Haar vader is Izak De Groot, koopman van beroep en afkomstig uit Amersfoort.

Aanvankelijk woont Eva met haar ouders op het adres Havik 26. In 1938, na verschillende woonadressen in de binnenstad van Amersfoort, strijken zij neer op Havik 15. Daar drijven Eva’s ouders een winkel in tweedehands goederen. 

Zussen van Eva

In de loop der jaren krijgt Eva er twee zusjes bij: Catharina (1934) en Emma (1940). In 1937 staat nog een meisje met de naam Emma geregistreerd, maar zij overlijdt op 20 februari 1938, nauwelijks een jaar oud. In december van hetzelfde jaar komt opnieuw een meisje ter wereld, Vrouwtje geheten. Ook zij overlijdt kort daarna, slecht zes weken oud. Uit een eerder huwelijk van vader heeft Eva nog twee halfzusjes: Grietje die in 1929 is geboren en Cornelia in 1932. 

Ongeluk

Groot moet het verdriet geweest zijn, wanneer ook Eva haar vader, Izaak, in 1941 om het leven komt. Hij is min of meer toevallig aanwezig bij een auto-ongeluk met Duitse militairen en wordt daarbij door exploderende munitie dodelijk getroffen. 

Naar Joodse school

Wanneer het oorlog wordt in 1940 is Eva leerplichtig. Zij gaat naar de O.L. School nr. 12 aan de Wijersstraat. In december 1941 echter, wanneer de Duitsers ertoe overgaan de Joodse bevolking uit het openbare leven te verwijderen, moet zij haar oude school verlaten. Vanaf dan is Eva verplicht naar de pas opgerichte Joodse school aan het Laurens Costerplein te gaan. Al eerder is de lijst met de namen van alle Joodse leerlingen in Amersfoort, net als overal in ons land, opgesteld. Op een enkele uitzondering na voldoen alle Amersfoortse scholen aan deze administratieve eis van de Duitsers.

Commissaris verzoekt opsporing

Inmiddels is duidelijk dat de terreur de deportatie van alle Joodse inwoners tot doel heeft. Moeder Elisabeth besluit in het najaar van 1942 met Eva en haar andere kinderen onder te duiken. De commissaris van politie te Amersfoort ‘(…) verzoekt opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Elisabeth De Groot-Nooitrust en haar drie dochters’. Zij worden verdacht ‘(…) van woonplaats veranderd te zijn zonder daartoe de vereiste vergunning te hebben’. Aldus de formulering in het betreffende rapport in het Algemeen Politieblad nr. 44 (gedateerd 5 november 1942) waarmee het onderduiken van Joodse inwoners aangeduid wordt. 

Eén dag na tiende verjaardag

Op 7 september 1943 gaat Eva, samen met haar moeder en twee zusjes, Catharina en Emma, op transport naar Westerbork. Op 21 september, een dag na haar tiende verjaardag, volgt de deportatie naar Auschwitz waar Eva, net als haar moeder Elisabeth en twee zusjes, vergast wordt.