Randenbroekerweg 77
hier woonde
GERARDUS WILHELMUS JOHANNES JORDENSE
vermoord in Vught
op 1944-09-04

Gerardus Wilhelmus Johannes Jordense is geboren op 1 juli 1911 in Amersfoort. Hij was gehuwd en werkte als assistent-rechercheur bij de Nederlandse Spoorwegen. Gerardus is gearresteerd op de plek waar hij was ondergedoken. De politie kwam bij zijn onderduikadres binnen met de smoes dat ze een boodschap hadden van zijn vrouw. Hij is weggevoerd naar Kamp Vught en daar op 4 september 1944 geëxecuteerd bij de executies “Vught voor D-Day”.

Oorkonde

Frankrijk verleende Gerardus postuum een oorkonde voor zijn edelmoedige gedrag bij hulp aan gevangenen, gedeporteerden en ontsnapte krijgsgevangen. De oorkonde is uitgegeven op 7 november 1947 en persoonlijk ondertekend door generaal De Gaulle.