Drieringensteeg 3
hier woonde
ISIDORE FöRSTER
vermoord in Auschwitz
op 1942-08-25

Isidore Förster wordt op 9 oktober 1916 in Amersfoort geboren. Zijn ouders zijn Nathan Förster en Rijntje Hamburger. Het gezin woont in die tijd in de Schimmelpenninckstraat op nummer 20. Isidores grootouders zijn uit Elburg afkomstig waar zij een winkel in zogeheten galanterieën hebben. Ook de vader van Isidore drijft aan het begin van de 20e eeuw een zaak in galanterieën. De winkel is gevestigd aan de Utrechtschestraat 3. Ten tijde van Isidores geboorte oefent vader Förster het beroep van handelsreiziger uit.

Isidore groeit op in een kinderrijk gezin. Hij heeft drie broers en drie zussen. De oudste, hij heet Joachim Mozes, overlijdt als hij nog maar twaalf jaar oud is. Op grond van de beschikbare documenten kan vastgesteld worden dat ook Isidore het beroep van handelsreiziger (vertegenwoordiger) kiest. Daarnaast bekwaamt hij zich als godsdienstleraar. Zo lezen we in het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 16 september 1932, Isidore is dan nog maar 16 jaar, dat ‘(…) gedurende de vakantie van onze leraar in de synagogedienst op loffelijke wijze is voorzien door H. Cohen (…) en I. Förster. De laatste is leerling van het Nederlands Israëlitisch Seminarie’. Een jaar later, op 10 november 1933, bericht het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland dat Isidore is bevorderd tot godsdienstonderwijzer.

Opvanghuis voor joodse kinderen

Ondanks de oorlog en de toenemende terreur van de Duitse bezetter, besluit Isidore met zijn geliefde Helena Blog in het huwelijk te treden. Helena is in Amsterdam geboren op 12 januari 1917. Haar ouders zijn Mozes Blog, van beroep banketbakker, en Wilhelmina Van Dam. Op 14 augustus 1942 gaan Isidore en Helena in ondertrouw. Het huwelijk wordt een week later  voltrokken op 21 augustus. De ceremonie vindt plaats in Laren waar Helena woonachtig is. In de huwelijksakte lezen we dat Helena opvoedend ambtenares is. Genoemde akte vermeldt ook dat Jan Reitsema en Izaak Hartog Cohen, respectievelijk directeur en adjunct-directeur van de Berg-stichting in Laren, als getuigen optreden. De Berg-stichting is in 1909 opgericht als opvanghuis voor Joodse kinderen (weeskinderen en kinderen uit noodlijdende gezinnen). Het is aannemelijk dat Isidore en Helena beiden werkzaam zijn bij genoemde stichting.

Direct na huwelijk opgepakt

In het adresboek van 1942 staat Isidore nog ingeschreven op de Drieringensteeg 3, het adres waar ook Isidores vader Nathan en zusje Santje wonen. Volgens de kaart van de Joodse Raad heeft hij nog kort op het adres Rapenburg 92-96 in Amsterdam gewoond. Tragisch genoeg wordt Isidore al direct na zijn huwelijk opgepakt en naar Westerbork gedeporteerd. Slechts enkele dagen later gaat hij op transport naar Auschwitz waar hij op 25 augustus 1942 wordt vermoord.

Overlevenden

Van het gezin waarin Isidore geboren is overleeft alleen zijn zus Hendrina de oorlog. Isidores echtgenote Helena overleeft eveneens de oorlog. Ook zij is de enige van haar familie. Ze overlijdt op 22 december 1998 op 81-jarige leeftijd in Den Haag.