Van Asch van Wijckstraat 20
hier woonde
JACQUES HERBERT BUZAGLO
vermoord nabij Gross-Rosen
op 1945-02-28

Jacques Herbert Buzaglo werd geboren op 16 juni 1907 in Hamburg. Hij was gehuwd met Emmy Ester Coronel. Jacques Herbert Buzaglo was arts en studeerde geneeskunde in Amsterdam. In zijn studietijd was hij actief in het sociaal werk als bestuurder van de Studenteninlichtingendienst (SID), als voorzitter van het Centraal Studentenbureau in Amsterdam en als lid van het Nederlands Comité van de International Students Service. Hij legde het artsenexamen af op 19 december 1934. Daarna werd hij beroepsofficier van gezondheid 2e klasse in het Nederlandse leger. In die functie werkte hij tot 1937 in het militair hospitaal in Den Haag. Datzelfde jaar werd hij overgeplaatst naar Amersfoort. Verder was Jacques Herbert geneesheer-directeur van De Joodse Invalide aan het Weesperplein in Amsterdam – een instelling voor Joodse bejaarden en gehandicapten. De Duitsers stelden hem verantwoordelijk voor het laten verdwijnen van het zilver van de synagoge. Uit vrees dat anderen in zijn plaats zouden worden gestraft, meldde hij zich vrijwillig. Hij werd samen met zijn vrouw en hun zoontje op 7 juni 1943 weggevoerd naar Kamp Westerbork. Een maand later – op 7 juli 1943- beviel zijn vrouw daar van nog een zoontje: Victor Jochanan Buzaglo. Op 25 februari 1944 werd hij tezamen met zijn vrouw en hun twee zoontjes naar Theresienstadt gedeporteerd met transport nummer 88 en vervolgens op 1 oktober 1944 naar Auschwitz. Hij is omgekomen in Kommando Bad-Warmbrunn op 28 februari 1945.