Narcisstraat 43
hier woonde
JAN VAN DIEST
vermoord in Wöbbelin
op 1945-03-21

Jan van Diest is de zoon van Hendrikus Gijsbertus van Diest en Geertje IJzerman en komt op 22 januari 1925 in Amersfoort ter wereld. Hier groeit hij op en hij is goed bevriend met Wout Waterkoort. In de oorlog verkeert hij in verzetskringen in de stad, maar als de grond hem te heet wordt onder de voeten duikt hij onder. Op 20 november 1944 wordt hij op zijn onderduikadres gearresteerd, verraden door de 26-jarige Duitse student Rolf Bel. Bel deserteert in maart 1944 uit het Duitse leger, trouwt kort daarna met zijn Nederlandse vriendin en kan zich al snel behoorlijk goed uitdrukken in het Nederlands. Al in datzelfde jaar weet hij onder de schuilnaam Jacob Hendrik de Lange in verzetskringen te infiltreren. Hij geeft zich daar uit voor Engelse spion of ‘gewoon’ illegaal werker. Bel wordt er geaccepteerd als ‘de Limburgenaar die in Duitsland had gestudeerd’ en geniet alle vertrouwen. Ook in Amersfoort knoopt hij contacten aan met het verzet. De informatie en namen die hij daar te horen krijgt, speelt hij echter gelijk door naar de landwacht en de politieke recherche. Daarbij heeft hij ‘verscheidene belangrijke illegale figuren’ verraden, zo wordt hem onder meer ten laste gelegd na de oorlog.

Onderduik bij Kunsthandelaar Veenendaal

In Amersfoort leidt zijn verraad tot de arrestatie van onder meer Jan van Diest. Jan zit ondergedoken op Hof nummer 7, bij kunsthandelaar Veenendaal. Hij wordt afgevoerd naar Amersfoort en ingeschreven als gevangene 8990. Op 2 februari 1945 gaat hij op transport naar Neuengamme, waar hij twee dagen later aankomt en kampnummer 70760 krijgt. Kort voor het einde van de oorlog komt hij terecht in het door gevangenen in allerijl gebouwde Konzentrationslager (KZ) Wöbbelin, vlakbij Neuengamme. In de 10 weken dat KZ Wöbbelin bestaat komen er 1000 gevangenen om. Een daarvan is Jan van Diest, hij overlijdt op 21 maart 1945. Jan is maar 20 jaar geworden.