Prinses Marielaan 24
hier woonde
JESSIE HAMBURGER-HAMBURGER
vermoord in Sobibor
op 1943-07-23

Jessie Hamburger-Hamburger is geboren op 1 april 1877 in Londen. Jessie is een dochter van Samuel Hamburger en Sientje Levie. Zij is gehuwd met Salomon Hamburger op 21 oktober 1908. Het echtpaar krijgt twee kinderen: op 13 Augustus 1909 Samuel en op 29 April 1916 wordt hun zoon Joseph geboren. Na hun huwelijk wonen Salomon en Jessie eerst nog in Rheden, maar per 9 Juni 1914 wordt het echtpaar ingeschreven in Amersfoort, waar zij wonen in de Stationsstraat 3a, de Barchmann Wuijtierslaan 60 en de Prinses Marielaan 24. Op 22 December 1942 moeten zij verhuizen naar de Wouwermanstraat 8-huis in Amsterdam en per 27 Januari 1943 naar de Linneausstraat 102-I in Amsterdam.

Suïcide?

Salomon Hamburger is door de Joodse Raad “gesperrt wegens functie”; vanaf 28 September 1942 is hij medewerker van de evacuatiecommissie van de Joodse Raad op de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam. Voordien is hij “grossier in vleesch” en voorzitter van de Joodse Gemeente in Amersfoort. Salomon Hamburger overlijdt in Amsterdam op 25 April 1943, maar gelet op het tijdstip van overlijden, de deportaties zijn dan al al in volle gang, is het nooit duidelijk geworden of Salomon’s overlijden een natuurlijke oorzaak had of dat gedacht moet worden aan overlijden in onderduik of suïcide.

Gesperrt

Vanwege de functie van haar man is ook Jessie Hamburger gesperrt door de Joodse Raad. Zij wordt toch op 29 Juni 1943 afgevoerd naar Westerbork waar zij verblijft in barak 57. Jessie heeft verwoede pogingen ondernomen om van deportatie te worden vrijgesteld. Op haar registratiekaart van de Joodse Raad zijn aantekeningen gemaakt die daarop duiden. Al vanaf 21 Juni 1943 is er via een Mr. de Kort – Spui 7-9 in Amsterdam – contact met het Zwitsers gezantschap maar zij wacht nog op antwoord. Jessie heeft bewijzen van haar Engelse nationaliteit en er is ook een aantekening gemaakt dat haar man enige weken geleden is overleden.

Zwitserse gezantschap

Een antwoord van het Zwitserse gezantschap liet op zich wachten. Op 17 Juli 1943 wordt Benedictus Boas gevraagd om bij Mr. de Kort op spoed aan te dringen. Uiteindelijk komt er op 28 Juli 1943 een antwoord (onbekend of dat een gunstig of ongunstig antwoord was). Haar registratiekaart vermeldt op 30 Juli 1943 dat verdere stappen doelloos zijn. Jessie Hamburger is 10 dagen eerder, op 20 Juli met transport nummer 72, gedeporteerd naar Sobibor, waar zij bij aankomst op 23 Juli 1943 is vermoord.

De beide zonen van Salomon en Jessie Hamburger hebben de Holocaust door onderduik overleefd. Na de oorlog emigreert Samuel naar Israel en Joseph naar de Verenigde Staten.