Weverssingel 16
hier woonde
JOHAN WILHELMUS VAN DE POL
omgekomen nabij Purmerend
op 1945-03-05

Johan Wilhelmus van de Pol werd geboren op 10 juli 1904 in Amersfoort. Hij trouwde in 1932 met de uit Purmerend afkomstige Annie Munnikhuis. Zij kregen drie zonen: Ruud, Joop en Rob. Johan runde niet alleen zijn melkwinkel aan de Weverssingel, maar ontwikkelde zich ook tot een actieve en in brede kring bekende figuur. Zo was hij onder andere bestuurslid van gymnastiekvereniging St. Hubertus.
In de oorlogsjaren raakte hij betrokken bij het verzet en hielp mensen onderduiken, met name Joden. Eind oktober 1942 zaten er in zijn huis al veertien Joodse onderduikers, allen bekende Amersfoorters uit de binnenstad. Op 31 oktober 1942 waarschuwde een politieman, dat zijn activiteiten bij de politie bekend waren en dat hij die dag zijn arrestatie kon verwachten. Van de Pol dook zelf ook onder, maar hij bleef – samen met zijn vrouw Annie – Joden en andere onderduikers verbergen. Velen van hen bracht hij naar Noord-Holland, waar familie van hem woonde. In 1944 sloot hij zich aan bij de TD-groep, een afdeling van de ondergrondse die zich oorspronkelijk bezighield met hulp aan Joodse onderduikers, maar later ook andere onderduikers voorzag van een zogenaamde ‘Tweede distributiestamkaart’. Van de Pol werkte toen veel samen met Karel Brouwer, die op de gemeentesecretarie van Leusden werkte en ook enige tijd bij hem was ondergedoken.
Johan kwam op 5 maart 1945 om het leven bij het bezorgen van bonkaarten ten behoeve van onderduikers. Hij werd slachtoffer van een luchtaanval door Engelse vliegtuigen bij Purmerend, aldus zoon Joop van de Pol. Annie van de Pol is daarna met haar drie zonen op Bergstraat 12 gaan wonen.