Van Hogendorplaan 3
hier woonde
KARL FRIEDRICH ULRICH REHORST
gefusilleerd in Utrecht
op 1945-03-17

Karl Friedrich Ulrich Rehorst werd geboren op 21 december 1905 in Breslau (Polen). Hij was gehuwd met Helga Meyer uit Hamburg. Hij was eigenaar van een vegetarisch restaurant en importeur van zuidvruchten. In 1936 is hij als politiek vluchteling naar Nederland gekomen. Karl – een geëmigreerde Duitser – was actief in de OD (Ordedienst) en in de Hollandgruppe Freies Deutschland, de Nederlandse tak van de Duitse verzetsbeweging “Freies Deutschland”. Deze groep wist in ons land – met behulp van pamfletten – uiteindelijk ruim zestig Duitse militairen te bewegen om te deserteren. Hun wapens werden in handen gegeven van het Nederlandse verzet en een aantal deserteurs sloot zich aan bij het verzet. Na 5 september 1944, beter bekend als Dolle Dinsdag deserteerde hij uit het Duitse leger en dook hij onder in Utrecht. Ook daar werd Karl betrokken bij het werk van Nederlandse verzetsgroepen. Bij een huiszoeking in januari 1945 werd hij gearresteerd op beschuldiging van spionage. Samen met anderen werd hij op 17 maart 1945 in Utrecht gefusilleerd.