Snoeckgensheuvel 54
hier woonde
SALOMON MINCO
vermoord in Sobibor
op 1943-05-07

Salomon Minco is geboren op 17 september 1887 in Oldenzaal. Hij is gehuwd met de Groningse Grietje van Hoorn. Van beroep is Salomon vertegenwoordiger. Salomon is vroom en wil zijn drie kinderen orthodox opvoeden in Breda, maar Grietje probeert hem daarin te matigen. ‘Een normaal gezin is het, ‘allerminst heilig’, met de normale ruzies tussen de gezinsleden,’ herinnert Marga Minco zich in een interview met Ischa Meijer.

Naar Amersfoort

Vader en moeder Minco trekken jaren later in bij zoon Dave en zijn vrouw Lotte in Amersfoort (voorheen ’t Stort-Noord 9) om ook in de buurt van jongste dochter Sara (schuilnaam Marga) te zijn, die tbc had en langdurig in Utrecht in het ziekenhuis was opgenomen. Dochter Bettie woont en werkt als verpleegster in Amsterdam.

Een briefje uit de trein

Salomon en Grietje Minco zijn via Amsterdam naar Westerbork getransporteerd en vandaar naar Sobibor waar ze op 7 mei 1943 zijn vergast. Vanuit de trein weet Salomon nog een briefje naar buiten te gooien, dat zijn dochter bereikt. ‘We zijn uit W vertrokken, we zijn op weg naar de grens. Moeder maakt het goed. De trein is erg vol.’ Het briefje is met potlood geschreven en Salomon heeft zijn naam er niet onder gezet. ‘Het was niet nodig,’ vertelt Marga Minco. ‘Ik herkende zijn handschrift zo wel. Geen enkele ondertekening deed er nog toe.’ Oudste dochter Bettie en echtgenoot Hans Rosin zijn op 30 september 1942 vergast in Auschwitz.

Veel dank aan de familie voor het delen van de familiegeschiedenis.

Lees meer over de familie Minco in het herdenkingsboek ‘Hun namen niet vergeten’ .