Drieringensteeg 3
hier woonde
SANTJE FöRSTER
vermoord in Auschwitz
op 1944-01-31

Santje Förster wordt op 8 augustus 1909 in Amersfoort geboren op het adres Utrechtschestraat 3. Zij is de dochter van Nathan Förster en Rijntje Hamburger. Uit de documenten blijkt dat Santjes vader op genoemd adres een winkel heeft in zogeheten galanterieën. Hij zet daarmee de traditie voort van Santjes grootvader die in Elburg een soortgelijke zaak dreef.

Santje groeit op in een kinderrijk gezin: ze heeft drie broers en drie zusjes. De oudste is Joachim Mozes. Hij komt in 1907 ter wereld maar overlijdt al in 1919 op de leeftijd van 12 jaar. Over Santjes jeugd ontbreekt nadere informatie. Bekend is slechts dat zij in het jaar 1922, Santje is dan nog maar 12 jaar, in Zutphen staat ingeschreven. Tien jaar later bericht de rubriek ‘Welkom Vreemdeling’ in de Eembode van 3 mei 1932 dat Santje terugkeert in het ouderlijk huis.

Winkeljuffrouw

Wellicht is haar ondersteuning gewenst, want een jaar eerder is haar moeder, Rijntje Hamburger, op 27 augustus 1931 op de leeftijd van 59 jaar overleden. Vader Nathan Förster woont dan in de Drieringensteeg op nummer 3 en oefent het beroep van schoenmaker uit. Santje zelf verdient de kost als winkeljuffrouw, zo lezen we in het adresboek van 1934. De kaart van de Joodse Raad vermeldt als beroep verkoopster. Santje blijft ongehuwd.

Naaiatelier Strauss

De anti-Joodse maatregelen nemen handoverhand toe en Santje wordt gedwongen naar Amsterdam te verhuizen waar zij, volgens de informatie op de kaart van de Joodse Raad, samen met haar vader op het adres Muiderschans 132 verblijft. Ook het adres Argonautenstraat 73 wordt genoemd. De archiefkaart van kamp Vught meldt dat Santje vervolgens op 14 mei van dat jaar in genoemd kamp wordt geïnterneerd. Op dezelfde kaart is te lezen dat zij als confectienaaister werkzaam is bij naaiatelier Strauss. Daar maakt men (bont-)jassen voor de Duitsers, aldus de informatie uit kamp Vught.

Slechts 34 jaar oud

Op 15 november 1943 gaat zij op transport naar Westerbork. Enkele weken later volgt de deportatie naar Auschwitz waar Santje op 31 januari van het jaar 1944 vermoord wordt. Zij is dan 34 jaar. Santjes broer Isidore en haar zus Petronella vinden eveneens de dood in Auschwitz. Haar broer Joseph en haar vader, Nathan Förster, komen om in Sobibor. Alleen haar zus Hendrina overleeft de oorlog. Ze overlijdt op 22 december 1998 op 81-jarige leeftijd in Den Haag.