Schimmelpenninckstraat 35
hier woonde
SOPHIA ENGELSMAN-HURWITS
vermoord in Auschwitz
op 1943-01-26

Op dit adres woonde Sophia Hurwits, echtgenote van Jacob Engelsman. Sophia is in Amersfoort geboren op 4 januari 1869. Zij is de dochter van Jacob Hurwits, afkomstig uit Belarus waar hij op 9 december 1837 in Minsk is geboren. Jacob Hurwits is gehuwd met Saartje (ook wel Sara) Bakker, geboren op 21 november 1836 te Amersfoort. Hij overlijdt op 21 februari 1872 in Amersfoort.

advertentie ondertrouw

Bron: Nieuw Israelitisch Weekblad (7 oktober 1904) via delpher.nl

Huwelijk

Sophia treedt op 27 oktober 1904 in het huwelijk met Jacob Engelsman. Volgens de huwelijksakte woont zij in die tijd, net als haar moeder, in Amsterdam en is zij zonder beroep. Enkele weken later verhuist zij naar de Eendrachtstraat in Woerden. Op 19 februari 1906 wordt Sophia’s enige kind, Jeanne, geboren. Sophia heeft vier broers en één zus. Alle kinderen van het gezin Hurwits zijn in Amersfoort geboren. 

‘Nering doende’

Opmerkelijk is dat Sophia en haar man Jacob familie zijn: hun beider moeders, Saartje en Schoontje Hartog, zijn zussen. Aanvankelijk, na de dood van haar man Jacob Hurwits in 1872, is Saartje ‘nering doende’ in Amersfoort: zij opent een winkel in potten en pannen aan de Scherbierstraat. In een advertentie, van 16 mei 1873 in de Amersfoortse Courant, zegt de moeder van Sophia dat “De ondergetekende, door eenige menschenvrienden daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft heden 12 mei geopend een winkel bestaande in potten, pannen en alle soorten glas en aardewerk”. Zij voegt eraan toe dat zij zich “beleefdelijk aanbeveelt, ten einde haar vijf jeugdige kinderen eenig onderhoud te kunnen verschaffen”. Zij ondertekent met Wed. Hurwits.

Van Woerden via Utrecht naar Amersfoort

Samen met haar echtgenoot Jacob verhuist Sophia vanuit Woerden, waar zij meer dan 20 jaar wonen, naar Utrecht waar zij enkele jaren op hetzelfde adres als hun dochter Jeanne gehuisvest zijn. Vervolgens strijken zij op 28 oktober 1935 neer op het huidige adres, Schimmelpenninckstraat 35. Ook Jeanne gaat daar wonen.

Deportatie

Sophia moet samen met haar man eind 1942, daartoe door de bezetter gedwongen, naar Amsterdam verhuizen, waar zij een korte tijd op de Muiderschans woont. Begin 1943 wordt zij via kamp Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd waar zij op 26 januari van hetzelfde jaar vermoord wordt.

Dochter Jeanne

Dochter Jeanne Engelsman weet onder te duiken en overleeft de oorlog. Zij woont tot aan haar overlijden op 16 maart 1970 in Amersfoort.

Veel dank aan de familie voor de bijdragen aan deze familiegeschiedenis.