Langestraat 54
hier woonde
WILLIAM HERZ
geliquideerd in Sneek
op 29-02-1944

William Herz werd geboren op 11 januari 1898 in Aken. Van beroep was hij viskoopman en hij was getrouwd met Hanna Guttmann. Hun dochter heette Sylvia Minna. Zij waren vanwege de pogroms Duitsland ontvlucht en konden in Nederland dus geen paspoort aanvragen. Zij woonden achtereenvolgens in IJmuiden en Amersfoort. Toen in Nederland de Jodenvervolging begon, zijn ze ondergedoken. Aanvankelijk werd het gezin gesplitst en verbleef Hanna in Makkum. Later zaten ze gedrieën op een bovenkamer in Pingjum. Voor het gastgezin werd de belasting van drie onderduikers echter te zwaar en de ouders werden ondergebracht op twee verschillende adressen in Tzum. Sylvia bleef in Pingjum; een koerier onderhield de contacten tussen de ouders en hun dochter. Het echtpaar werd om verschillende redenen een steeds grotere belasting. William en Hanna werden steeds moeilijker in de omgang, veroorzaakt door de langdurige eenzame opsluiting en tegen de afspraken in vertoonden zij zich geregeld op straat. Dat bracht het verzet in gevaar. Er werd een brief van Herz onderschept die was gericht aan de in Franeker gestationeerde Ortskommandant, waarin hij de namen vermeldde van een aantal belangrijke verzetsmensen. Op grond daarvan werd het noodzakelijk geacht om het paar te liquideren en dat is ook gebeurd. Beiden werden op 3 februari 1944 op de gemeentelijke begraafplaats in Sneek begraven. Dochter Sylvia, die in eerste instantie naar Israël en daarna naar de Verenigde Staten vertrok, heeft dat nooit geweten. Aan haar werd verteld dat haar ouders door de Duitsers waren gedood. Zij liet in 1958 een grafsteen plaatsen met het opschrift: “Beide onbarmhartig door de nazi’s, op weg naar Westerbork doodgeschoten wegens hun Israëlitisch geloof.” Hun dochter – Sylvia Minna Herz – die de oorlog dus overleefde, trouwde met Raphael Zaphir en overleed in het jaar 2000.