Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort en Ambassade van Vrede Amersfoort

Nu de historie is uitgezocht en de nabestaanden gevonden zijn, worden er door de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort in de Vredesweek op woensdagmiddag 25 september 2019 herdenkingsstenen gelegd voor Amersfoortse slachtoffers van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn joodse inwoners van Amersfoort en mensen uit het verzet gedurende de oorlogsjaren.
Het gaat op 25 september om 4 herdenkingsstenen. Om 16.00 uur wordt er met de onthulling gestart op Utrechtseweg 35. Vervolgens lopen wij naar Utrechtseweg 147. Daarna gaan wij naar het Da Costaplein 4. Wij eindigen tenslotte bij Vermeerstraat 22. Kijk hier voor een overzicht van de slachtoffers waarvoor een herdenkingssteen wordt onthuld.

 

Vredesweek

Twee herdenkingsstenen zijn bij deze steenlegging gesponsord door de Ambassade van Vrede in Amersfoort. Leden van de Ambassade van Vrede zullen bij de onthullingen aanwezig zijn.
De lokale Ambassade van Vrede in onze stad wordt gevormd door afgevaardigden uit 5 kerken (R.K., P.K.N., het Apostolisch Genootschap, de Johanneskerk en de Bahai gemeenschap en daarnaast ook Amnesty International). Samen zorgen zij voor de invulling van de activiteiten in de Vredesweek die dit jaar van 21 t/m 29 september loopt. Thema dit jaar is:
Vrede verbindt over grenzen.

Het leggen van de herdenkingstenen bij de laatste woonplek van joodse mensen en uit het verzet in onze stad is een van de activiteiten waar de Ambassade van Vrede in Amersfoort gedurende de Vredesweek aan meewerkt. Zo houden wij als organisaties ook de verbinding in stand tot over de grenzen van de dood heen.

No Comment

Comments are closed.