De Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort doet voordat de stenen gelegd worden zorgvuldig historisch onderzoek. We proberen met de huidige beschikbare bronnen tot een onderbouwde keuze te komen waar de stenen geplaatst moeten worden. In een aantal gevallen heeft de Stichting het leggen van de steen uitgesteld omdat er twijfel bestond over de locatie. Bij twee hieronder vermeldde slachtoffers was dit het geval. Omdat we voor deze Amersfoorters ook graag een steen onthullen, hebben we een weloverwogen beslissing genomen over de plek voor de steen.
Daarnaast levert ons onderzoek ook voortschrijdend inzicht op waardoor wij graag nog een steen onthullen voor het andere genoemde slachtoffer.
Dit willen we doen op 25 september 2019, in samenwerking met de Ambassade voor Vrede Amersfoort. We onthullen deze stenen tijdens de Vredesweek.

We beginnen om 16:00 uur op de Utrechtseweg 35, waar we een steen onthullen voor Frederik Walter Kamerling. Daarna trekken we verder naar Utrechtseweg 147 en al laatste de Vermeerstraat 22. De geplande steen voor Estella Oppenheimer op Da Costaplein 4 zal later worden geplaatst en is uit deze route gehaald.

De afstanden tussen de stenen is dit keer erg groot, we adviseren een ieder daarom om met de fiets te komen.

Na afloop van de steenlegging is er om 18:00 uur in het kerkcentrum de Bron aan het Vogelplein 1 in Liendert een oecumenische vredesmaaltijd (kosten €4,50). Daar zal ook worden gesproken over het landelijke Vredesthema van dit jaar hoe Vrede verbindt over grenzen.

Vriendelijk verzoeken wij u uw aanwezigheid kenbaar te maken bij Klaas Kwakman, op klaas.kwakman@planet.nl. Ook voor beantwoording van vragen kunt u bij hem terecht (033-4622163). Wij stellen uw aanwezigheid op prijs en ontmoeten u graag op woensdagmiddag 25 september 2019.

Vermeerstraat 22
  • Klaas de Graaf
    Gestorven op 1944-12-25 te Purmerend
Utrechtseweg 35 (was Utrechtscheweg 35)
  • Frederik Walter Kamerling
    Gestorven op 1943-09-17 te Auschwitz
Utrechtseweg 147 (was Utrechtscheweg 147)
  • Israël van Zuiden
    Gestorven op 1942-05-15 te Amersfoort
 
NaamVoornaamGeborenGestorvenAdresSlachtoffergroep
GraafKlaas1920-05-051944-12-25Vermeerstraat 22Verzetsstrijder
KamerlingFrederik Walter1913-04-091943-09-17Utrechtscheweg 35Jood
ZuidenIsraël1886-11-301942-05-15Utrechtscheweg 147Jood